Zonnepanelen: tips voor het kiezen van jouw systeem voor energieopwekking

Zonnepanelen op het dak

Fotovoltaïsche panelen zijn verantwoordelijk voor het omzetten van zonlicht in elektriciteit en vormen het residentiële of commerciële zonne-energiesysteem. Zij vormen een van de belangrijkste uitrustingen van deze technologie en worden in de handel gebracht in modellen van verschillende types, kwaliteiten en prijzen.

Als je zonne-energie gaat installeren, moet je veel aandacht besteden aan de keuze van de fotovoltaïsche panelen (de correcte technische term is fotovoltaïsche module) om de beste resultaten uit jouw zonnepaneel te halen.

Het is echter niet mogelijk de kwaliteit van een zonnepaneel te bepalen door alleen de prijs ervan te analyseren, aangezien er veel informatie is die even belangrijk of belangrijker is, zoals de opwekkings- en werkingskenmerken.

Daarvoor moet je het gegevensblad van het zonnepaneel analyseren, dat samen met het budget van jouw project kan worden opgevraagd. Daarom hebben wij een lijst opgesteld met de belangrijkste zaken die je moet analyseren bij de keuze van jouw energieopwekkingssysteem. Kijk hier eens naar!

1. Vermogen van de fotovoltaïsche panelen
Het vermogen van een zonnepaneel (fotovoltaïsche module) bepaalt het vermogen om elektriciteit op te wekken en wordt gemeten in watt (W). Met andere woorden, hoe hoger het vermogen van het fotovoltaïsche paneel, hoe meer elektriciteit het kan produceren.

De belangrijkste factoren die het vermogen van een zonnepaneel beïnvloeden, zijn de kwantiteit en de kwaliteit van de fotovoltaïsche cellen, die kunnen worden vervaardigd met verschillende soorten halfgeleidermaterialen en/of gebruik maken van technologieën die de efficiëntie ervan verhogen. Op deze manier is het mogelijk op de markt verschillende modellen fotovoltaïsche modules te vinden met verschillende technologieën, vermogens en prijzen.

In residentiële of commerciële zonne-energie-installaties worden momenteel fotovoltaïsche platen van kristallijne siliciumcellen met een vermogen tussen 340W en 540W gebruikt.

2. Rendement van de fotovoltaïsche plaat
Wanneer we het hebben over het rendement van een fotovoltaïsch paneel, bedoelen we het percentage van de lichtenergie van de zon, in watt, dat het paneel omzet in bruikbare elektrische energie van de straling die het oppervlak bereikt, per m². Met andere woorden, hoeveel Watt per vierkante meter de module aan energie genereert.

Zo zal een zonnepaneel van 340 W met een rendement van 20%, bij een standaard instraling van 1.000 W/m², 200 W elektrische energie per vierkante meter opwekken.

Met andere woorden, hoe hoger het rendement van de fotovoltaïsche modules, hoe meer energie ze per vierkante meter kunnen opwekken, en hoe kleiner het aantal panelen dat nodig is om het systeem te vormen dat je nodig hebt. Dit kenmerk is vooral belangrijk voor wie niet veel dakruimte heeft.

3. Soorten fotovoltaïsche zonnepanelen
Er zijn fotovoltaïsche modules van verschillende technologieën op de markt te koop, elk met zijn voor- en nadelen, waaronder de prijs.

Tegenwoordig zijn de meest gebruikte fotovoltaïsche platen in residentiële en commerciële installaties kristallijn silicium (monokristallijn en polykristallijn), die het hoogste vermogen, rendement en duurzaamheid hebben. Wanneer het tijd is om jouw project te installeren, zorg er dan voor dat je tevreden bent met de moduletechnologie van jouw zonnepaneel.

4. Financiële investering
Hoewel de initiële investering in een zonnesysteem aanzienlijk is, is het mogelijk dit bedrag in een paar jaar terug te verdienen en vanaf dat moment gratis energie op te wekken. Zonnepanelen hebben naar schatting een nuttige levensduur van ongeveer 25 jaar, die kan worden verlengd als regelmatig onderhoud wordt gepleegd. Op die manier is het mogelijk om tot 20 jaar gratis energie op te wekken.

Om de installatiekosten van dit systeem zo laag mogelijk te houden, worden diverse stimuleringsmaatregelen aangeboden. Een daarvan is de mogelijkheid om een deel van de BTW op de aankoop van het systeem terug te krijgen, of zelfs om het teveel aan geproduceerde energie te verkopen aan het plaatselijke elektriciteitsnet. Leningen en financiering tegen lage rente worden ook aangeboden aan degenen die op deze vorm van energieopwekking willen overschakelen.

Vandaag de dag bieden de beste fabrikanten een garantie van 25 tot 30 jaar op de energieproductie van hun modules en met jaarlijkse efficiëntieverliezen van slechts 0,5%. Met andere woorden, aan het einde van de nuttige levensduur van jouw fotovoltaïsche plaat, kan deze nog werken met meer dan 80% van zijn oorspronkelijke rendement.

Leave a Reply

Your email address will not be published.